top of page

Privacy Statement

Persoonsgegevens

Marjolein Keijzer kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Uw voor- en achternaam

 • Uw adresgegevens

 • Uw telefoonnummer

 • Uw e-mailadres

 

Hoe komt Marjolein Keijzer aan uw persoonsgegevens?

Als u gebruik maakt van de website of de diensten van Marjolein Keijzer, laat u soms persoonsgegevens achter. Dit gebeurt in de volgende gevallen:

 • Bij het invullen van het contactformulier op de website of via een rechtstreekse e-mail

 • Bij het doen van een aankoop via de webwinkel op de website

 • Bij het uitvoeren van een overeenkomst, bijvoorbeeld in het geval van een boeking of een opdracht

 

Waarvoor worden deze persoonsgegevens gebruikt?

Marjolein Keijzer bewaart en gebruikt deze gegevens met de volgende doelen:​​

 • Het leveren van producten uit de webwinkel

 • Het afwikkelen van betalingen

 • Het uitvoeren van een (boekings)overeenkomst

 

Cookies

Marjolein Keijzer maakt alleen gebruik van functionele cookies, op het moment dat u een bestelling plaatst in de webwinkel en/of het contactformulier invult.
 

Bewaren van persoonsgegevens

Uw gegevens worden veilig opgeslagen en verzonden. Wie niets met uw gegevens te maken heeft kan er simpelweg niet bij. Marjolein Keijzer streeft ernaar gegevens met de meest recente beveiligingstechnieken en versleutelingsmethoden op te slaan en te verzenden. U kunt altijd  inzicht krijgen in de gegevens die Marjolein Keijzer over u heeft. U kunt hiertoe een schriftelijk verzoek indien bij Marjolein Keijzer. Op basis van de uitkomsten kunt u Marjolein Keijzer ook verzoeken om uw persoonsgegevens aan te passen als die feitelijk onjuist, onvolledig of irrelevant zijn en/of verzoeken deze persoonsgegevens te verwijderen.

Bij het uitvoeren van een overeenkomst worden uw persoonsgegevens 7 jaar bewaard om aan de administratieve verplichting te voldoen. Deze gegevens kunnen niet verwijderd worden.

 

Delen van persoonsgegevens

Marjolein Keijzer gaat vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. In deze gevallen worden uw persoonsgegevens met andere partijen gedeeld:

 • Marjolein Keijzer heeft de website ondergebracht bij WIX.com. Wix voldoet aan de eisen van de GDPR wetgeving.

 • Marjolein Keijzer maakt gebruik van Gmail van Google. Google is gevestigd in de Verenigde Staten, maar voldoet aan de eisen van de GDPR wetgeving.

 • Voor betalingen in de webwinkel maakt Marjolein Keijzer gebruik van Paypal (Nederland). Marjolein Keijzer heeft hiervoor een overeenkomst afgesloten. Bij betalingen is de privacy statement van Paypal van toepassing. Deze is in te zien op https://www.paypal.com/nl/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=nl_NL Paypal is gevestigd in Luxemburg

 • Marjolein Keijzer kan gegevens opslaan in Dropbox en iCloud. Dropbox en iCloud voldoen aan de eisen van de GDPR. Dropbox is gevestigd in Ierland.

 • Marjolein Keijzer maakt gebruik van Whatsapp. Whatsapp Ireland voldoet aan de eisen van de GDPR.

 

Marjolein Keijzer zal nooit uw gegevens verkopen aan andere partijen. 

 

Jonger dan 16 jaar?

Als je minderjarig bent, dus jonger dan 16 jaar, dan mag je alleen toestemming geven voor het verwerken van je persoonsgegevens met toestemming van een van je ouders of wettelijke voogd. Het is dan belangrijk dat je ouder(s) of je voogd dit statement leest. Zij kunnen ook de rechten uitoefenen die je hebt met betrekking tot de persoonsgegevens die je bij ons achterlaat, zoals het recht om je te verzetten tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens of het recht op inzage in en correctie van je gegevens.

 

Websites van derden

Dit Privacy Statement is niet van toepassing op websites van derden die via deze website via links kunnen worden bezocht.

 

Wijzigingen Privacy Statement

Marjolein Keijzer behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient daarom aanbeveling om dit Privacy Statement regelmatig na te kijken, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte blijft. De meest actuele versie kan altijd via de website worden geraadpleegd.

Autoriteit Persoonsgegevens

Marjolein Keijzer hoopt dat u bij klachten altijd eerst contact opneemt om samen te zoeken naar een oplossing. U heeft echter het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bij een datalek zal Marjolein Keijzer dit melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Bedrijfsgegevens

De website en de persoonsgegevens die u achterlaat worden beheerd door Marjolein Keijzer. Voor vragen en opmerkingen over dit Privacy Statement kunt u altijd contact opnemen.

Bedrijf: Marjolein Keijzer

E-mail: marjoleinkeijzermuziek@gmail.com

KvK: 59722290

bottom of page